2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIILI YATAY GEÇİŞLERİN DUYURUSU; YÖK'ün http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

2015 - 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

 

BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI  

 

 

 

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI  YATAY GEÇİŞ VE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ

 

 

 

BAŞVURU TARİHİ DEĞERLENDİRME TARİHİ   KESİN KAYIT TARİHİ YEDEK KAYIT TARİHİ
BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ SONUÇ İLAN TARİHİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
04.01.2016 31.01.2016 02.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 08.02.2016 10.02.2016 11.02.2016 12.02.2016

 

 

 

2015-2016 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
    2.SINIF KONTENJAN
UNIVERSITE FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
2015_2016 24 12
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.  2015_2016 24 12
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR.  2015_2016 24 12
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.  2015_2016 24 12
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PR. (İNGİLİZCE)  2015_2016 16 8
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR.  2015_2016 24 12

 

 

 

 

 

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN  

 

Üniversitemiz Fakülteleri ve Yüksekokul bölüm/programlarına Yatay Geçişler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemizin Yönetmeliklerine uygun olarak yürütülür. 2015- 2016 Eğitim-Öğretim Yılında yatay geçişle alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve ayrılan kontenjanlar  belirtilmiştir.Lütfen sayfa sonundaki  Yatay Geçiş Başvuru Formunu doldurunuz.   

 

BAŞVURU KOŞULLARI :

 

1 - Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında, yıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan Fakülte ve Yüksekokulların Yönetim Kurullarının kararı ile yapılır.      

 

2 - Hazırlık sınıfı ve Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

3 - Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin,

 

  • Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartları sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Şartları taşıyan adayların yerleştirmesi yapıldıktan sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

 

4 - Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki puanı geçmek istediği programın puanına eşit veya puanından yüksek olması gerekir.

 

5 - Burslu programlarda okurken yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler burslarından feragat etmiş sayılırlar.

 

6 - Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır.

 

  •  En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.

 

7 - Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dile hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (2 yarıyıl) okumuş yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması şartları aranır. 

 

 8 - Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

 

Öğrenciler Üniversitemiz bölümlerine Merkezi Yerleştirme Puanları ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Geçmek istedikleri programın puan türüne göre ilgili yıldaki puanına eşit veya yüksek olması başvuru için gerekli tek koşuldur. 

 

GEREKLİ BELGELER: 

 

1 - Başvuru dilekçesi

 

2 - Geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge aslı (Transkript)

 

3 - Öğrenci belgesi.

 

4 - Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığını belirten belge.

 

5 - ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

 

6 - Öğrencinin Hazırlık sınıfını başardığına dair belge. Lisans programları için.

 

7 - Yurtdışından yapılan başvurularda Lise diplomasının onaylı fotokobisi.

 

8 - Yurtdışından yapılan başvurularda, YÖK tarafından onaylı denklik belgesi.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ :  

 

Yatay Geçiş başvuruları istenilen belgeler tamamlanmış olarak, 15.07.2015-31.08.2015 tarihleri arasında Çağ Üniversitesi Rektörlüğü  Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. (Müracaatlar bizzat veya posta  ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETMELİK

Geçişler:

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun şekilde yapılır. 

1 - Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2 - Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.

3 - Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı

1 - Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

2 - Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.

3 - Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

4 - Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

5 - Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Ortak programdan diploma programlarına geçiş

1 - Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş yapabilmesi için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının kontenjanı otuzdan az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir.

2 - Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır.

3 - Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin uygulanacağı, üniversite senatosu tarafından belirlenir.

4 - Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğrenim süresine dahildir.

5 - Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.

Kurumlar arası yatay geçiş

1 - Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2 - Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

3 - İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4 - Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

5 - Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

6 - Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

7 - Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.

8 - Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş

1 - Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

2 - Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

3 - İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş

1 - Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

2 - Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

3 - Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

4 - Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

5 - Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Özel Durumlar

1 - Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

2 - Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

3 - Türkiye'de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

4 - Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları intibak programında alınan dersler ile lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.